De ontwikkeling als uitgangspunt

Cijfers vertellen een leerling niet hoe ze verder kunnen komen in hun ontwikkeling. Tegelijkertijd zorgen cijfers voor een hoge prestatiedruk. Het kan ook anders.

Effectief

Evidence based methodes

Voor elke leerling

Altijd en overal bereikbaar

Tijd en geld besparend

Maakt ruimte vrij

Verandering vanaf de bottom-up

Uit rapporten van de Onderwijsinspectie blijkt dat de kwaliteit van ons onderwijs al 20 jaar achteruitgaat. Als we op zoek gaan naar mogelijke oorzaken, stuiten we al snel op de hoge werkdruk in het onderwijs en de toenemende lerarentekorten. Hierdoor krijgen niet alle leerlingen de aandacht die ze nodig hebben.

Ondertussen sturen ouders hun kind(eren) steeds vaker naar bijlessen, examentrainingen en andere vormen van ondersteunend onderwijs. Begrijpelijk maar zorgelijk, want het vergroot de kloof tussen leerlingen.

Ten slotte hebben we te maken met een onderwijssysteem dat leerlingen al op hun 12e selecteert, waardoor de kansen van veel leerlingen verder verkleint worden.

Tijd voor verandering!


Om al deze problemen aan te kunnen pakken gelooft Explor Onderwijs in een verandering bottom-up. Samen met scholen, docenten én leerlingen ontwikkelen we daarom oplossingen in co-creatie en denken we inhoudelijk ook met ze mee. Dat begint vaak met een digitaliseringsvraagstuk dat betrekking heeft op curriculumontwikkeling, onderwijsinhoud of de (her)inrichting van een digitaal systeem. Afhankelijk van het vraagstuk co-financieren we de ontwikkeling van het project via ons co-creatieplatform Onderwijscurriculum.nl.

Zo hebben we recentelijk een nieuw soort leerlingvolgsysteem ontwikkeld voor De Nieuwste School in Tilburg, dat de ontwikkeling van leerlingen zichtbaar moest maken naar betrokkenen.

Lees meer over onze consultancy diensten >

Naar ontwikkelingsgericht en kansrijker onderwijs